Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Aktualności
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

AktualnościZebranie z Rodzicami

→ dodano: piątek, 15 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Szanowni Państwo, przypominamy, że dnia 15.12. 2017 r. o godz. 15:00 odbywają się zebrania z rodzicami. Zapraszamy!

Zapraszamy

→ dodano: poniedziałek, 11 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Zapraszamy

Zajęcia gastronomiczne dla uczniów z rodzicami "Świąteczne wypieki"

→ dodano: poniedziałek, 11 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Zajęcia gastronomiczne dla uczniów z rodzicami

11 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia gastronomiczne dla uczniów z rodzicami pod hasłem „Świąteczne wypieki”. Uczestnicy wspólnie wykonywali ręcznie czekoladki oraz różne rodzaje świątecznych ciasteczek. Dwie go­dzi­ny za­jęć upły­nę­ły w bar­dzo mi­łej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze. Przy­po­mi­na­my, że na­sze prze­pi­sy moż­na zna­leźć na szkol­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej w za­kład­ce „Na­sze ulu­bio­ne prze­pi­sy”. Za­chę­ca­my wszyst­kich...

„Mój przyjaciel pies - nauczyciel, terapeuta”

→ dodano: piątek, 8 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Mój przyjaciel pies - nauczyciel, terapeuta”

Dnia 8 grudnia 2017 od­by­ły się w naszej szkole zajęcia o charakterze dogoterapeutycznym dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z rodzicami oraz absolwentów szkoły. Pod­czas spo­tkania dzie­ci na­uczyły się czesać, kar­mić, prowadzić psy na smyczy oraz tego jak sprzątać po swoim pupilu. Prowadzący starali się uwrażliwiać dzieci na po­trze­by...

Kiermasze Bożonarodzeniowe

→ dodano: czwartek, 7 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Kiermasze Bożonarodzeniowe

Dnia 6 grudnia w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach już po raz kolejny Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował przedświąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Zaproszeni niepełnosprawni wystawcy mieli okazję zaprezentować swoje wyroby. Obecni byli przedstawiciele: Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,...

Akcja „Prezent pod choinkę” – zakończona!

→ dodano: wtorek, 5 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Akcja „Prezent pod choinkę” – zakończona!

Właśnie rozpoczął się czas Adwentu, a tym samym nasze myśli coraz częściej od skupiania się na obowiązkach „uciekają” w kierunku corocznych dylematów: jak zaplanować święta; co zrobić, żeby były one naprawdę wyjątkowe; jakie ciekawe prezenty wybrać dla bliskich!

Trzeba przyznać, że Uczniowie naszej szkoły oraz ich Rodzice już po raz...

„Moja, Twoja, Nasza Choinka” w Domu Zdrojowym

→ dodano: poniedziałek, 4 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Moja, Twoja, Nasza Choinka” w Domu Zdrojowym

Uczniowie naszej szkoły, reprezentanci Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” oraz przedstawiciele Sekcji Sportowej „Wigor” odpowiedzieli na zaproszenie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Pani Anny Hetman i włączyli się aktywnie do Akcji „Moja, Twoja, Nasza Choinka- prześlij dobre życzenia”. Impreza odbyła się 4 grudnia 2017 roku w Domu Zdrojowym...

Wycieczka do Chorzowa - warsztaty mikołajkowe

→ dodano: poniedziałek, 4 grudnia 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wycieczka do Chorzowa - warsztaty mikołajkowe

W dniu 4 grudnia 2017 od­by­ła się szkol­na wycieczka do Chorzowa na Stadion Śląski. Młod­si ucznio­wie z klas II-III a, II b, II c ZET oraz klas II-III a i b SP uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach mikołajkowych z okazji „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. Uczest­ni­cy wy­jaz­du mieli okazję wykazać się pomysłowością przy tworzeniu rozmaitych mikołajkowo-świątecznych...Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 078 504

Online: 1