Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-13-89

ikonka długopis

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego zrzesza pasjonatów zawodu cukiernik i piekarz, którym przyświeca cel ułatwienia rozwoju zawodowego uczniom o szczególnych aspiracjach zawodowych. Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest wzbogacanie praktyki i teorii zawodu o nowe formy i treści wykraczające poza tradycyjny program nauczania obowiązujący w szkole zawodowej.
Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest organizatorem szkoleń i warsztatów technologicznych dla uczniów zawodów cukiernik i piekarz.
Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku firmami produkcyjnymi, handlowymi i ośrodkami szkoleniowymi, młodzi adepci sztuki cukierniczo-piekarskiej mają możliwość nieodpłatnego udziału w kursach doskonalących umiejętności zawodowe i warsztatach, podczas których prezentowane są nowoczesne techniki i technologie branży.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego

Dążeniem Akademii jest również integracja środowiska rzemieślniczego i szkół zawodowych. Ma to swe odzwierciedlenie w organizacji różnorodnych konkursów zawodowych, wystaw, paneli i spotkań z mistrzami zawodu oraz czołowymi przedstawicielami środowisk branżowych, w których mają możliwość uczestnictwa zarówno uczniowie jak i praktyko dawcy oraz nauczyciele. Wspólne działania urozmaicają i uzupełniają proces edukacji uczniów oraz wpływają na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego. Poznanie przez uczniów nowoczesnych form produkcji, nowych technologii i zdrowa rywalizacja znacząco wpływają na podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Spotkania z ciekawymi ludźmi kształtują pozytywne wzorce i inspirują do zwiększonej aktywności zawodowej.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami, którym bliska jest idea rozwoju młodych kadr.

Kliknij poniżej, aby zobaczyć galerię:

 • Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego
 • Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego
 • Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego
 • Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego
 • 

  Kalendarz

  
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Szkoła Podstawowa
  Statut Szkoły
  Gazetka Fakty Szkolne
  Podręczniki Szkolne
  Programy Szkolne
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Organ prowadzący
  Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Odwiedzin: 1 094 387

  Online: 1