Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Samorząd szkolny
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Samorząd szkolny

ZSS 9 Jastrzębie, Fakty Szkolne

Sprawozdanie z pracy Samorządu Szkolnego w I semestrze 2015/2016r.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
II SEMESTR 2015/2016:

TERMIN REALIZACJI ZADANIE FORMY REALIZACJI
styczeń 2016r. Ustalenie planu pracy na II semestr spotkanie opiekunów i przedstawicieli samorządu szkolnego -opracowanie planu pracy na semestr drugi
luty 2016r. Bezpieczne ferie apel
marzec 2016r. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udział w uroczystej mszy św.
kwiecień 2016r. Przypomnienie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkiej Nocy apel
Udział w akcji „Pola Nadziei” (wolontariat) kwestowanie na Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Jastrzębiu Zdroju
maj 2016r. Święto Konstytucji 3 Maja udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich
Zorganizowanie dyskoteki dla uczniów gimnazjum, szkoły zawodowej oraz uczniów klas PP dyskoteka szkolna (współpraca z opiekunami świetlicy szkolnej)
czerwiec 2016r. Zorganizowanie Dnia Dziecka dla całej społeczności szkolnej współpraca z dyrekcją szkoły, opiekunami świetlicy szkolnej i Radą Rodziców
Udział uczniów w korowodzie miejskim z okazji obchodów Dni Jastrzębia-Zdroju udział w korowodzie
Podsumowanie pracy samorządu szkolnego w II sem. spotkanie opiekunów i przedstawicieli samorządu szkolneg - napisanie sprawozdania z działalności za II sem.
Bezpieczne wakacje apel


Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 046 667

Online: 1