menu
Strona Główna
Aktualności
Biblioteka
Samorząd szkolny
Koła zainteresowań
Sport w szkole
Nasza kadra
O patronie
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Kalendarz szkolny
Stowarzyszenie TĘCZA
Kontakt
Archiwum 2008
Archiwum 2010
Archiwum 2011

Zespół Szkół nr 9
im. dr Mikołaja Witczaka

ul. 11 Listopada 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 032 476-13-89
tel, 032 476-36-09
zsspec@um.jastrzebie.pl

re40 lat minęło...  - tak obchodziliśmy 40-lecie istnienia naszej szkoły.
wczlogo
   

sbp
intewr
com


osp    Z
asadniczym celem naszej placówki jest stymulacja rozwoju psychofizycznego uczniów
oraz kształtowanie umiejętności ułatwiających im funkcjonowanie

w środowisku. Istniejemy dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Chcemy podnieść efektywność nauczania i skuteczność procesu wychowania.
    W tym celu dążymy do wypracowania rzetelnych i obiektywnych narzędzi pomiaru. Oferujemy aktywizujące metody pracy dydaktycznej oraz różnorodne oddziaływania wychowawcze. Nasza oferta obejmuje również profesjonalizm oraz wielokierunkowość wykształcenia kadry.
W naszej szkole uczniowie kształcą się  według zasady:

"Mało stresów mamy, więc sukcesy osiągamy"

 Zmierzamy do :

    * pełnej integracji naszych wychowanków ze środowiskiem lokalnym
    * ukształtowania u uczniów szkoły zawodowej rzetelności w pracy,
       w wybranym zawodzie
    * wychowanie pokolenia żyjącego zgodnie z normami społecznymi.

 Rozwijamy osobowość ucznia poprzez:

    * współpracę z domem rodzinnym,
    * odkrywanie u ucznia indywidualnych zainteresowań i uzdolnień,
    * dbanie o wysoki poziom nauczania i  skuteczność wychowania
    * poznanie kultury innych krajów Europy.

Zgodnie z przesłaniem Patrona szkoły dr Mikołaja Witczaka
kształtujemy u uczniów:

    * otwartość na świat,
    * patriotyzm,
    * chęć niesienia pomocy i życzliwości dla innych.