Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-13-89

ikonka długopis

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
przy Zespole Szkół nr 9 im dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY rozumiane jest w myśl podstawy programowej jako kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec pracy, poznawanie typowych sytuacji związanych z wykonywaniem określonej pracy, uczenie wykonywania różnych prac oraz opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy. Dlatego w naszej szkole dobraliśmy wieloprofilowo kierunki przysposobienia do pracy, które realizowane jest w następujących działach:

 • kuchnia i gospodarstwo domowe,
 • prace biurowe,
 • materiałoznawstwo i tworzywa sztuczne,
 • szycie ręczne i maszynowe,
 • uprawa i pielęgnacja roślin,
 • oraz usługi na rzecz szkoły.

Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach:

 • wychowania fizycznego,
 • religii,
 • zajęciach kształtujących kreatywność (np: informatycznych, muzycznych),
 • rewalidacji indywidualnej,

oraz funkcjonowania osobistego i społecznego, na których maja możliwość poznawania nowych treści oraz doskonalenia i utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności.

Główne cele kształcenia:

 • zdobycie przez uczniów jak największych kompetencji społecznych poprzez pracę w szkole i poza nią,
 • poznanie specyfiki czynności przy wykonywaniu określonej pracy oraz zasad bezpiecznego wykonywania tych czynności,
 • wyrobienie postawy szacunku do wykonywanej przez siebie i innych pracy oraz wdrażanie do dyscypliny pracy,
 • kształtowanie umiejętności przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczne działanie,
 • kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, określania siebie jako pracownika,
 • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności uczniów podczas wykonywania poszczególnych czynności,
 • wzmacnianie poczucia zadowolenia z dobrze wykonanej pracy.

Kliknij poniżej, aby zobaczyć galerię:

 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • 

  Kalendarz

  
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Szkoła Podstawowa
  Statut Szkoły
  Gazetka Fakty Szkolne
  Podręczniki Szkolne
  Programy Szkolne
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Organ prowadzący
  Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Odwiedzin: 1 106 360

  Online: 1