Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Szkoła w ruchu
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu ZSS nr 9

Nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”.

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży.

Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, uczymy ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów.Ruch w szkole (Obszar 1)

→ dodano: niedziela, 30 marca 2014⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Zadanie 1

 W zadaniu uczestniczą uczniowie zespołu edukacyjno- terapeutycznego ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej są atrakcyjną formą ćwiczeń  dla wszystkich grup wiekowych także dla młodzieży i dorosłych. Celem zajęć było ukazanie, że gimnastyka korekcyjna nie musi być wcale nudna,może...

Ruch w szkole (Obszar 5)

→ dodano: niedziela, 30 marca 2014⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Ruch w szkole (Obszar 5)

Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Akcja „aktywne weekendy”.

W ramach tego obszaru uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach nauki jazdy na wrotkach.  Spotkania odbywają się w każdą sobotę w hali sportowej MOSiR Jastrzębie Zdrój.

Ponadto uczestniczą w  nauce jazdy na łyżwach, zajęcia te odbywają się w każdą niedzielę na lodowisku Jastor...

Ruch poza szkołą (Obszar 6)

→ dodano: niedziela, 30 marca 2014⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Ruch poza szkołą (obszar 6)

Zajęcia zorganizowane.

Szkolna drużyna wrotkarzy i łyżwiarzy szybkich bierze udział w cyklicznych zawodach sportowych osób z niepełnosprawnością intelektualną województwa śląskiego -  Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim oraz Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Jeździe Szybkiej na Wrotkach organizowanych, co roku przez stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie,  MOSiR Jastrzębie...

Ruch poza szkołą (Obszar 7)

→ dodano: niedziela, 30 marca 2014⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Zajęcia niezorganizowane.

Akcja pt. „Wyginaj śmiało ciało” była i jest organizowana na sali gimnastycznej w czasie pojedynczych przerw lekcyjnych ,gdzie chętni uczniowie, głównie dziewczęta mogą dać upust inwencji taneczno-twórczej oraz doskonalić swój warsztat ruchowy. Celem akcji jest odkrywanie pasji, talentów i zainteresowań wychowanków. Aby uatrakcyjnić te działania zostały zakupione przez...

Ruch poza szkołą (obszar 8)

→ dodano: niedziela, 30 marca 2014⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Ruch poza szkołą (obszar 8)

Aktywność z udziałem rodziny.

Zorganizowanie Integracyjnego Balu Karnawałowego w dniu 19.02.2014r w Domu Zdrojowym dla uczniów i ich najbliższych członków rodziny. Celem imprezy było aktywne spędzenie czasu wolnego przy muzyce, koniecznie w zabawnych przebraniach.Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 078 502

Online: 1