Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Wczesne wspomaganie
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Wczesne wspomaganieRodzicu przeczytaj broszurę Ośrodka Rozwoju Edukacji!

Broszura przygotowana została w Ośrodku Rozwoju Edukacji, we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap" - "Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością" autorstwa Marzeny Czarnockiej i Violetty Pulwarskiej.

ZSS 9 Jastrzębie, Wczesne wspomaganie

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych - informator dla rodziców

(Dokument w formacie PDF. Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader lub odpowiednik).

Terapia dzieci niedosłyszących i niesłyszących

ZSS 9 Jastrzębie, Wczesne wspomaganie

"DŹWIĘKI MARZEŃ" - Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu

(Dokument w formacie PDF. Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader lub odpowiednik).

Terapia SI

Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją),
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy,
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie,
 • z niepełnosprawnością umysłową,
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi,
 • z ADHD, ADD,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Downa, Aspergera, Retta, Williamsa, Turnera,
 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym).


Kliknij poniżej, aby zobaczyć galerię:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • 

  Kalendarz

  
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Szkoła Podstawowa
  Statut Szkoły
  Gazetka Fakty Szkolne
  Podręczniki Szkolne
  Programy Szkolne
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Organ prowadzący
  Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Odwiedzin: 1 078 519

  Online: 1