Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Rekrutacja

Rekrutacja

Informacja dotycząca naboru uczniów

do pięcioletniego Technikum Nr 6

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

(nabór dla absolwentów szkół podstawowych)

 

- kierunki:  technik informatyk

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (autyzm lub zespół Aspergera),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do czteroletniego Technikum Nr 6

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

(nabór dla absolwentów gimnazjum)

 

- kierunki:  technik informatyk

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (autyzm lub zespół Aspergera),

- świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

(nabór dla absolwentów szkół podstawowych

i absolwentów gimnazjum)

 

- kierunki:  kucharz

                      piekarz

                      murarz-tynkarz

 pracownik pomocniczy mechanika

 pracownik pomocniczy fryzjera

 pracownik pomocniczy krawca

   

UWAGA! Warunkiem realizacji kształcenia w danym zawodzie jest nabór min. 5 kandydatów

 

Wymagane dokumenty:

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),

- książeczka zdrowia,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

(nabór dla absolwentów szkół podstawowych

i absolwentów gimnazjum)

 

 

Wymagane dokumenty:

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia w Szkole,  

  Przysposabiającej do Pracy,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione)

 

Terminy rekrutacji do Technikum Nr 6,

Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

 

- nabór po szkole podstawowej

 

(wyciąg z Załącznika nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020)

 

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 4. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 6. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ustawy Prawo oświatowe (o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu)
 7. 25 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy rekrutacji do Technikum Nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

 

- nabór po gimnazjum

 

(wyciąg z Załącznika nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020)

 

 

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
 4. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 6. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ustawy Prawo oświatowe (o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu)
 7. 25 lipca 2019 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Data dodania: 2018-02-20 22:17:35
Data edycji: 2019-05-29 09:43:20
Ilość wyświetleń: 8084
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook