Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do pięcioletniego Technikum Nr 6

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2021/2022

 

- kierunek:  technik informatyk

                                  

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  (autyzm lub zespół Aspergera; afazja; niedosłuch),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
  i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2021/2022

  

- kierunki:  kucharz,  cukiernik

                      pracownik pomocniczy mechanika

                      pracownik pomocniczy fryzjera

                    

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
  i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),

- książeczka zdrowia (dla kierunku: kucharz),

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia
   w Szkole  Przysposabiającej do Pracy,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione)

 

 

Zasady naboru uczniów

do Szkoły Podstawowej Nr 22

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2021/2022

 

Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- skierowanie organu prowadzącego (dot. osób zamieszkałych poza gminą Jastrzębie-Zdrój),

- świadectwo ukończenia poprzedniej klasy szkoły podstawowej,

- karta zdrowia,

- 1 zdjęcie,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione)

Data dodania: 2018-02-20 22:17:35
Data edycji: 2021-06-07 11:31:59
Ilość wyświetleń: 17697
godło Polski - link do strony głównej
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook