Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

1. spotkanie z ekspertem

1. spotkanie z ekspertem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I TECHNIKUM  W PROGRAMIE ,,ZŁOTE SZKOŁY NBP”

 

        Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

    Dochody i wydatki budżetu gospodarstwa domowego, dochód brutto i netto, budżet zrównoważony, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa, planowanie i kontrolowanie wydatków,  pomnażanie oszczędności, wartość pieniądza, stopa zwrotu i procent składany, inflacja, konta oszczędnościowe i lokaty, realna stopa procentowa, nominalna stopa procentowa, lokata terminowa, konto oszczędnościowe, karta płatnicza, debetowa oraz różnice dla klienta w operowaniu środkami na koncie i lokacie terminowej, podstawy inwestowania, obligacje i obligacje indeksowane inflacją,  różnice  między oszczędzaniem, a inwestowaniem, ryzyko finansowe,  fundusz TFI,   pożyczanie i poduszka finansowa, zaciąganie kredytu, warunki i umowa kredytu, bezpieczeństwo finansowe,  zaciąganie zobowiązań finansowych. Te wszystkie zagadnienia były poruszane w ramach pierwszego zadania  PROGRAMU ZŁOTE SZKOŁY NBP-  SPOTKANIA Z EKSPERTEM

Spotkanie z ekspertem Panią Anną Orszulik- Ośliźlok odbyło się w ramach dwóch lekcji, wykładu i warsztatów. Uczniowie mieli okazję rozszerzyć wiadomości i umiejętności z przedsiębiorczości i ekonomii.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas technikum i szkoły branżowej – część uczniów stacjonarnie, większość on-line korzystając z platformy zoom.

             Ekspert Pani Anna Orszulik-- Ośliźlok jest  Dyrektorem Biura Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Dyrektorem Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego, Dyrektorem Niepublicznej Placówki Oświatowo – Wychowawczej „PROMYK”, członkiem Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie. Jest wykładowcą w zakresie: rachunkowości, finansów, bankowości, prawa pracy, administracji, przedsiębiorczości, działalności gospodarczej, koordynowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz unijnych  realizowanych na rzecz przedsiębiorców sektora mikro- oraz MŚP.

Dziękujemy Pani Ekspert Annie Orszulik- Ośliźlok za tak bogate w wiedzę spotkania z młodzieżą.

Data dodania: 2021-04-28 10:11:01
Data edycji: 2021-04-28 13:17:25
Ilość wyświetleń: 93
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook