Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

2. lekcje z ekonomią

2. lekcje z ekonomią

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I TECHNIKUM  W PROGRAMIE ,,ZŁOTE SZKOŁY NBP”

 

W ramach programu ZŁOTE SZKOŁY NBP zostało przeprowadzone drugie z trzech  zadań programu. Zadanie  „Lekcja z ekonomią”  polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnych na temat przewodni Programu w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcje miały  charakter interdyscyplinarny, łączyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.          

  

W naszej szkole odbyło się 5 takich lekcji, były przeprowadzone przez 3 nauczycieli rożnych przedmiotów Beatę Chober, Dominkę Kalińską, Edytę Idasiak. Umiejętności arytmetyczne uczniów zostały wykorzystane do wyliczania  odsetek  lokaty, obliczania realnej stopy procentowej, uczniowie poznawali zagadnienie inflacji, śledząc skutki jej wahań w różnych latach korzystając z wykresów.

        Na lekcji z panią D. Kalińską uczniowie on-line uczyli się  definiować pojęcia: budżet, wpływy (dochody), wydatki,pojęcie  równowagi budżetowej, nadwyżki, deficytu; powtarzali wiadomości o  źródłach dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, układali  własny budżet (nastolatka).

Tematy lekcji z ekonomią to :

  • Budżet gospodarstwa domowego- planujemy, rozliczamy

 

  • Moc procentu składanego i realna stopa procentowa,

 

  • Ubezpieczenia , czyli co ci się należy gdy płacisz podatki

 

  • Emerytury i renty.

 

Do zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych zostały wykorzystane lekcje z zakresu programu Lekcje z ZUS, które przeprowadziła Edyta Idasiak.

Uczniowie dowiedzieli się  jakie składki trzeba opłacać od umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i od prowadzonej działalności gospodarczej oraz kiedy przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Uczniowie poznali zasady obowiązującego systemu rentowego i emerytalnego, wiedzą jaki wiek emerytalny obowiązuje w Polsce i w innych państwach. Poznali także skutki nieuczestniczenia w systemie emerytalnymi , poznali  wagę systemu emerytalnego kontrolowanego przez państwo. Dowiedzieli także , że na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na stronie www.zus..pl jest kalkulator emerytalny, za pomocą którego można obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.

Lekcje z ekonomią przygotowują młodzież wspierając rozwój kompetencji ekonomicznych, finansowych młodego pokolenia i oswajają z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnych.

 

 

Edyta Idasiak

Data dodania: 2021-04-28 10:18:46
Data edycji: 2021-04-28 11:58:42
Ilość wyświetleń: 155
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook