Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Informacja dla Rodziców

Prosimy rodziców o zachowanie w tajemnicy informacji o innych (w tym dzieciach, rodzicach, opiekunach prawnych, nauczycielach i innych pracownikach)  uzyskanych w związku z objęciem dziecka edukacją w naszej placówce i nie podejmowania dyskusji na ich temat poza placówką, w szczególności jeżeli informacje te mogą wpłynąć na godność i dobre imię tych osób. Wzajemne poszanowanie prawa do prywatności jest ważne dla wszystkich i zwiększa możliwość realizacji przez naszą placówkę zadań wynikających z prawa oświatowego, w szczególności w zakresie  wspomagania  wychowawczej roli rodziny oraz wychowania rozumianego jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Data dodania: 2020-10-15 16:30:02
Ilość wyświetleń: 364
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook