Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Informacje dotyczące nauki od 18 stycznia br.

 

 

 

 

 

 

Witam serdecznie Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie ukazało się rozporządzenie MEiN  dotyczące  powrotu uczniów szkół specjalnych do szkół, czekamy na decyzję ministerstwa co do kompetencji dyrektorów szkół specjalnych.

Jeżeli  MEiN  rozporządzeniem nada mi uprawnienia co do decyzji o powrocie uczniów  szkół specjalnych , w naszej placówce nauka będzie wyglądała w sposób następujący:

  1. Wszystkie klasy Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej Specjalnej mają zajęcia w szkole według planu.
  2. Szkoła Branżowa oraz technikum mają zajęcia  w systemie hybrydowym  ( co drugi tydzień) , według ustalonego poniżej planu.
  3. Wszyscy uczniowie technikum oraz klasa pracowników pomocniczych mechanika, co tydzień zgodnie z planem ma zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego.
  4. Uczennice z klasy pracownik pomocniczy fryzjera maja do nadal swoje zajęcia praktyczne w Zespole Szkół Zawodowych według planu.
  5. Uczniowie klasy II C technikum nie uczęszczają na staże do wodociągów -do odwołania.
  6. Na praktyki uczęszczają uczniowie na kierunku :murarz –tynkarz, kucharz, piekarz- jeśli wyrazi zgodę na to pracodawca. Uczniowie, którym pracodawca odmówił praktyk zgłaszają ten fakt nauczycielowi- wychowawcy. Wychowawca informuje o tym fakcie nauczyciela praktyk-pana Janusza T, który z kolei wyznacza uczniom projekty w ramach praktyk.

 

SYSTEM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W TECHNIKUM NR 6 ORAZ W  SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 4

Obie szkoły ponadpodstawowe  przychodzą na zajęcia naprzemiennie.   Zajęcia lekcyjne prowadzone są w tych samych, wyznaczonych przez dyrektora klasach.

 

Plan przychodzenia do szkoły:

18 stycznia-22 styczniawszystkie klasy technikum

25 stycznia-29 stycznia-wszystkie klasy branżowe

1 luty-5 luty-wszystkie klasy technikum

8 luty-12 luty-wszystkie klasy branżowe

15 luty-19 luty-wszystkie klasy technikum

22 luty-26 luty-wszystkie klasy branżowe

itd. , aż do zmiany rozporządzenia .

 

Uczniowie technikum  mają lekcje w następujących klasach:

IA techn.- 9

IIB techn.-10a

II B techn.- 7a

II C techn.-23a

 

Uczniowie klas branżowych mają lekcje:

IA branżowa.- 9

IB branżowa.-10

IC branżowa-7

II A branżowa-6

IIIA branżowa-24

 

PRZERWY

 

Dzieci klas 3-4  SP mają  przerwy co 30 min. i wracają do klas. Wychowawca, nauczyciel i opiekun przebywa w klasie z uczniami w trakcie  lekcji i przerwy na korytarzu. Nauczyciele wymieniają się ze sobą idąc do innych klas na lekcje w trakcie dzwonka na lekcje.

Uczniowie klas  5-8 mają przerwy co 40 min. Nauczyciele sprawują nad nimi dyżur tak jak w klasach młodszych.

Uczniowie klas  SPdP oraz ponadpodstawowe maja przerwy co 45 min. Dyżurują nauczyciele, którzy  kończą z nimi daną  lekcje.

 

Nauczyciele, prowadzą zajęcia zdalne w budynku szkoły. W każdej klasie jest dostęp do zdalnego nauczania.  W wyjątkowych sytuacjach zgłaszają problem i jego rozwiązanie dyrekcji.

 

Zajęcia zdalne trwają 30 min.

 

NAUCZANIE ZDALNE

 Na wyraźną, pisemną prośbę rodzica ,  dyrektor placówki może wyrazić zgodę na zdalne nauczanie danego ucznia, jeśli udokumentowane jest to zagrożeniem stanu zdrowia ucznia. Uczeń realizuje wtedy lekcje według planu , razem z klasą, w trakcie trwania jej  zajęć. Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą otrzymywać materiały w formie papierowej , za potwierdzeniem.

       

OBIADY 

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 3-4 spożywają posiłki w salach lekcyjnych.

 

Zobowiązuję  Wszystkich do zapoznania się  z wytycznymi MEiN , umieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji  dotyczącymi zasad bezpieczeństwa .

 

Busy kursują normalnie.

Świetlica pracuje w wyznaczonych godzinach.

Obowiązują zasady  wchodzenia do placówki , jak w okresie COVID-19 ( mierzenie temperatury, dezynfekcja rak, maseczki).

Data dodania: 2021-01-13 16:38:06
Ilość wyświetleń: 454
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook