Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy ?

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy ?

 

Dnia 8 czerwca 2021 roku odbyły się warsztaty na temat cyberprzemocy w sieci komputerowej.

Podczas spotkania zostały poruszone bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa w sieci naszych podopiecznych.

Program spotkania obejmował: Hejt, cyberstalking, sexting..., wyjaśnienie pojęć co kryje się za tymi obco brzmiącymi nazwami? Dlaczego tak istotna jest walka z cyberprzemocą? Troska
o zdrowie psychiczne uczniów oraz wsparcie emocjonalne w wirtualnym świecie to kluczowe tematy w obecnej rzeczywistości. Porozmawiamy o zagrożeniach w Internecie i scharakteryzujemy najważniejsze zjawiska. Porozmawiamy też o tym, jak przeciwdziałać cyberprzemocy, jak skutecznie jej zapobiegać, a także jak interweniować w przypadku wystąpienia tego zjawiska w szkole.

 

Zagadnienia poruszone podczas warsztatów:

  1. Czym jest zjawisko cyberprzemocy?
  2. Jakie są najczęstsze przejawy cyberprzemocy na przykładzie popularnych aplikacji?
  3. Jak reagować? 

 

Przedstawione  zagadnienia ukazały , z czym mierzą się nasi uczniowie,  kiedy  przebywają

w sieci online. Poruszono aspekty pomocy przez placówkę szkolną, a przede wszystkim w jaki sposób szkoła może wspierać w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy, zarówno w formie interwencji, jak i prewencji. Całość spotkania warsztatowego uświetniło wystąpienie prowadzącej Webinar Pani Magdaleny Duszyńskiej.

 

Niestety, wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. Cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci i młodzież  często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji.
Celem warsztatów było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Swoją obecność potwierdziła również nasz placówka szkolna, otrzymując Certyfikat uczestnictwa potwierdzającego również realizację zajęć profilaktycznych w temacie cyberprzestępczości na lekcjach wychowawczych w ramach realizowanego programu profilaktycznego „ STOP CYBERPRZEMOCY”.

 

Kilka słów o prowadzącej warsztaty…….

Magdalena Duszyńska - psycholożka i trenerka, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła szkołę trenerów biznesu „Moderator”. Prowadzi szkolenia dla uczniów i nauczycieli na tematy związane z nowymi technologiami. Jej misją jest wspieranie najmłodszych w zakresie zagadnień związanych z mową nienawiści i zagrożeniami w sieci.

W ramach WCRS prowadzi Cyberporadnię, która zajmuje się wsparciem m.in. osób doświadczonych cyberprzemocą. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychologicznym.

Dziękujemy !

 

Danuta Popek

Data dodania: 2021-06-13 22:02:57
Data edycji: 2021-06-13 22:05:20
Ilość wyświetleń: 141
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook