Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

OPS Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizator pilotażowego programu
realizowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w 2021. Modułu I i
Modułu II, przesyła informację z prośbą o jej rozpropagowanie wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości dofinansowania zarówno
kosztów nauki na poziomie wyższym, jak i innych zadań dla osób z
umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.
 
*W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:*
 
1)Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, w tym:
 
*a)**Obszar A – likwidacja bariery transportowej:*
 
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
 
-Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narząduruchu,
 
-Zadanie3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządusłuchu,w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka
migowego,
 
-Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządusłuchu,
 
*b)**Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym:*
 
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 
-Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 
-Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 
-Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 
-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności,
 
*c)**Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:*
 
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 
-Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności,
 
-Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III
poziomie jakości,adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 
-Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),adresowana do osób ze
stopniem niepełnosprawności,
 
-Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narząduruchupowodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i
posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu
dofinansowania,
 
d)*Obszar D*–pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej(dziecka przebywającego w żłobku lub
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 
2)*Moduł II*–pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole
policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski
otwarty poza studiami doktoranckimi.
 
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za współpracę Piksa Aleksandra
 
Data dodania: 2021-01-27 19:49:22
Ilość wyświetleń: 189
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook