Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   OGŁOSZENIE

                        Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
                                         o Niepełnosprawności w Rybniku
                              o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu
            Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

 

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) wprowadzam od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Infolinia na temat składania wniosków i pomoc w ich wypełnianiu pod numerami:
 • 517 219 410 w godz. od 8:00 do 14:00,
 • 733 440 133 w godz. od 8:00 do 15:00, z przerwą w godz. od 11:45 do 13:00.
 1. Bezpośrednia obsługa klientów tylko i wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, którego złożenie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu – po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny pod numerem:
 • 517 219 146 w godz. od 8:00 do 15:00, z przerwą w godz. od 11:45 do 13:00.
 1. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie lub listownie.
 2. Posiedzenia składów orzekających wydających orzeczenia na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  bez uczestnictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego odbywają się
  w wyznaczonych terminach.
 3. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku

 1. Bolesława Chrobrego 39
  44-200 Rybnik
  E-Mail: zonr@pzon.rybnik.pl

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Dokumentacja konieczna do ubiegania się o wydanie orzeczenia :

- wniosek

- zaświadczenie lekarskie wystawione max.30 dni przed datą stempla pocztowego

- kserokopia dokumentacji medycznej z ostatnich 2 lat ( wyjątkowo nie musi być potwierdzona za            zgodność z oryginałem)

- kserokopia orzeczenia, które traci ważność ( jeżeli petent posiadał wcześniej )

- kserokopie innych orzeczeń np.: ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub pracy, etc.

- aktualne badanie ( opinia) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

   Jeżeli od daty badania, np.:na kolejny etap kształcenia nie upłynęły 2 lata , Poradnia może         wystawić opinię „zaocznie”

 

 

Wysyłamy listem poleconym !!!

 

Link  do pobrania odpowiednich  druków

https://www.pzon.rybnik.pl/p,71,druki-do-pobrania

 

 

W razie problemów służę pomocą ! Telefon kontaktowy 504223092

                                                                                                                               

 

 

 Karolina Kozubska- Kogut (pedagog szkolny)

                           

 

                                                                         

Data dodania: 2020-04-28 18:31:20
Data edycji: 2020-04-28 18:32:01
Ilość wyświetleń: 234
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook